Storum, Jahn

Storum, Jahn (1926-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Bergen 1958-1961

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 24.10.1926

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 5 for Bergen, 1958 - 1961, A.