Kosmo, Jørgen

Kosmo, Jørgen (1947-2017)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Vestfold 2001-2005
Ansiennitet:
20 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Kosmo, Jørgen har gått bort.

Biografi

Personalia

 • Fødd 05.12.1947 i Fauske, Nordland
 • Død 24.07.2017
 • Son av forretningsfører Joachim Kosmo (1896-1958) og hjemmeværende Haldis Marianne Hansen (1910-1992)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 4 for Vestfold, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 7 for Vestfold, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 6 for Vestfold, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 1 for Vestfold, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Vestfold, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 2 for Vestfold, 2001 - 2005, A.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 02.04.1993-30.09.1993, Anne Helen Rui møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 01.10.1993-30.09.1997, Trond Mathisen møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 01.10.1997-17.10.1997, Karin Lian møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 17.03.2000-30.09.2001, Karin Lian møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 01.10.2001-05.10.2001, Dag Terje Andersen møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2001-2005

  President, Stortinget, 09.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1985-89

  Medlem, Justiskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1989 - 29.09.1989

  1989-93

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1989 - 02.04.1993
  Leder, Justiskomiteen, 23.10.1989 - 02.04.1993
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.11.1990 - 02.04.1993

  1997-2001

  Leder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Varamedlem, Valgkomiteen, 14.11.1997 - 17.03.2000

  2001-2005

  Leder, Valgkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Stortingets president, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 2001-2005

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika", 17.12.2001 - 01.01.2002
  Medlem, Den særskilte komite nedsatt av Stortinget 18. mars 2005 for behandling av St.meld. nr. 17 (2004-2005), 18.03.2005 - 13.06.2005

Medlemskap i delegasjonar

 • 1985-89

  Personlig varamedlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 12.06.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1990 -

  1997-2001

  Nestleder, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 17.03.2000

Medlemskap i gruppestyre

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1989 - 03.11.1990
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 03.11.1990 - 02.04.1993

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 17.10.1997 - 17.03.2000

  2001-2005

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Forsvarsdepartementet, 02.04.1993 - 25.10.1996
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 25.10.1996 - 17.10.1997
  Fungerende statsråd, Justis- og politidepartementet, 10.01.1997 - 04.02.1997
  Statsråd, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 17.03.2000 - 05.10.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1968

Lærlingepraksis

 • Tømrerlærling 1969-1973

Yrke

 • Bygningsarbeider Horten 1969-1979

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Storkors av St. Olavs Orden 2005
 • Storkors av svenske Nordstjernen 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Horten bystyre 1975-1979, varaordfører 1979-1983, ordfører 1983-1985

Offentlege verv

 • Nestformann Bygningsrådet, Horten 1976-1979, formann 1980-1983
 • Medlem Styret for Nordre Vestfold Avfallsselskap 1983-1985
 • Medlem Styret for Nordre Vestfold Produkter 1983-1985
 • Varamedlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens presse- og informasjonstjeneste 1990-1995
 • Riksrevisor og leder Riksrevisjonen 2006-2013

Tillitsverv i parti

 • Formann Horten Arbeiderparti 1975-1979
 • Medlem Styret for Vestfold DNA 1979-1980

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem, nestformann og formann Styret for Horten og Holmestrand bygningsarbeiderforening 1970-1983
 • Medlem Representantskapet i LO 1974-1975
 • Medlem Ungdomsrådet i Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund 1974-1975
 • Organisasjonsarbeider Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, avdeling Vestfold 1979-1983
 • Medlem Styret for Fylkeskretsen av Norske kommuners sentralforbund 1984-1985

Litteratur

 • Kosmo, Jørgen: Vestuninonen og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, Udenrigspolitiske skrifter nr. 87, København 1994