Andrå, Jon

Andrå, Jon (1888-1966)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark (Bodø, Hammerfest, Narvik, Tromsø, Vadsø, Vardø) 1945-1949
Ansiennitet:
19 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Andrå, Jon har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 12.01.1888 i Drøbak, Akershus
 • Død 15.10.1966
 • Son av skolebestyrer Håkon Andraa (1852-1939) og Karen Bergseth (1853-1923)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark (Bodø, Hammerfest, Narvik, Tromsø, Vadsø, Vardø), 1925 - 1927, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark (Bodø, Hammerfest, Narvik, Tromsø, Vadsø, Vardø), 1928 - 1930, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark (Bodø, Hammerfest, Narvik, Tromsø, Vadsø, Vardø), 1931 - 1933, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark (Bodø, Hammerfest, Narvik, Tromsø, Vadsø, Vardø), 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark (Bodø, Hammerfest, Narvik, Tromsø, Vadsø, Vardø), 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark (Bodø, Hammerfest, Narvik, Tromsø, Vadsø, Vardø), 1945 - 1949, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Visesekretær, Stortinget, 10.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Sekretær, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Sekretær, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Forsterkningsmedlem, Justiskomiteen, 04.12.1946 - 30.06.1949

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjonar

 • 1945-49

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Underoffisereksamen fra festningsartilleriet 1910
 • Lærerskoleeksamen Holmestrand 1914

Yrke

 • Lærer i Tolga 1915
 • Lærer ved Vardø folkeskole 1916-1933
 • Redaktør av bladet "Finnmarken", Vardø 1919-1920
 • Bestyrer ved Vardø folkeskole 1933-1948
 • Riksrevisor 1946-1950
 • Skoledirektør i Nordland 1948-1958

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1958

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vardø formannskap 1919-1922
 • Ordfører Vardø bystyre 1925-1928, 1928-1930

Offentlege verv

 • Medlem Administrasjonsstyret, Vardø 1927-1936
 • Medlem Trålerkomiteen av 1936 frå 1936
 • Medlem Boligplankomiteen av 1945 frå 1945
 • Medlem Utvalget om Grønlandsavtalen 1947
 • Medlem Valgordningskomiteen av 1948 frå 1948
 • Formann Kinostyret, Vardø
 • Formann Skolestyret, Vardø
 • Nestformann Nordland Jernbanekomite

Tillitsverv i parti

 • Formann Finnmark fylkesorganisasjon av DNA 1923-1925
 • Formann Vardø Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Finnmark Kooperative distriktsforening 1921
 • Medlem Styret for Folkets hus i Vardø