Dahl, Joachim

Dahl, Joachim (1892-1972)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Bergen 1950-1953
Ansiennitet:
8 år, 38 dagar

Gå til biletgalleri

Dahl, Joachim har gått bort.

Finn informasjon etter