Eidem, Johan Lauritz

Eidem, Johan Lauritz (1891-1984)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 10 dagar

Gå til biletgalleri

Eidem, Johan Lauritz har gått bort.

Finn informasjon etter