Gilleberg, Johannes

Gilleberg, Johannes (1915-2002)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Troms 1973-1977
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Gilleberg, Johannes har gått bort.

Finn informasjon etter