Vevatne, Jan Otto Henning

Vevatne, Jan Otto Henning (1891-1973)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1945-1949

Gå til biletgalleri

Vevatne, Jan Otto Henning har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 04.04.1891
  • Død 15.08.1973

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1945 - 1949, A.