Tørset, Jon

Tørset, Jon (1940-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1997-2001
Ansiennitet:
0 år, 14 dagar

Gå til biletgalleri

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle