Brekken, Kari

Brekken, Kari (1953-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 28.04.1953

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1993 - 1997, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Barnehagestyrer