Næsvold, Karin

Næsvold, Karin (1936-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 19 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 22.02.1936

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1985 - 1989, H.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Rikstrygdeverkets styre, 1983, 1987-1990
  • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Troms, 1984, medlem 1985, nestleder 1986-1994
  • Varamedlem Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten frå 1994