Stange, Kaare Wegner

Stange, Kaare Wegner (1915-2004)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 238 dagar

Gå til biletgalleri

Stange, Kaare Wegner har gått bort.

Finn informasjon etter