Sørensen, Karl Ingolf

Sørensen, Karl Ingolf (1899-1966)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 101 dagar

Gå til biletgalleri

Sørensen, Karl Ingolf har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 26.06.1899 i Haugesund, Rogaland
 • Død 24.01.1966
 • Son av byggmester Thomas Sørensen (1855-1935) og Martha J. Knutsdatter Vik (1853-1938)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 4 for Rogaland, 1954 - 1957, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1958 - 1961, V.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studerte norsk og engelsk ved universitetet i Oslo
 • Examen artium 1920

Yrke

 • Vikar ved den høgre skolen i Haugesund i en rekke år
 • Overlærer ved Navigasjonsskolen i Haugesund i norsk og engelsk 1935-1966

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Haugesund formannskap 1937-1938, medlem 1945-1947, 1951-1951, 1954-1955, 1957-1959, 1961-1963
 • Varaordfører Haugesund bystyre 1947-1949, ordfører 1950-1950, 1951-1954, 1955-1957, 1959-1961

Offentlege verv

 • Medlem Lønns- og tariffutvalget fra 1952, formann til 1966 (formann ved sin død i 1966)
 • Medlem Bygningsrådet, Haugesund 1952-1956
 • Formann Styret for Haugesund Elektrisitetsverk 1955-1966
 • Formann Skolestyret 1964-1966
 • Medlem Komiteen for Haugesunds hederstegn De fykende måker

Tillitsverv i parti

 • Var med og stiftet Norges Venstres kommunallag
 • Medlem Styret for Rogaland Venstre

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Norges By- og Herredsforbunds Lønnsråd 1960-1966
 • Formann Autorisasjonsrådet for friidrettsdommere i Rogaland og selv forbundsdommer
 • Varaformann Komiteen for Norgesmesterskapet i friidrett i Haugesund
 • Formann Rogaland Friidrettskrets
 • Medlem Styret i Haugesund Idrettslag

Litteratur

 • Artikler i aviser og tidsskrifter