Bjørklund, Kjetil

Bjørklund, Kjetil (1967-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som representant for
Oppland 2001-2005
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 18.03.1967 i Lillehammer, Oppland
 • Son av spesialsykepleier Kjell Verner Bjørklund (1940-) og daglig leder Gunhild Rogne (1941-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 5 for Oppland, 2001 - 2005, SV.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Forsvarskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjonar

 • 2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyre

 • 2001-2005

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 15.10.2003 - 30.09.2005

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Miljøverndepartementet, 20.10.2005 - 31.01.2006

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Dokka barne- og ungdomsskole 1974-1983
 • Samfunnsfaglinja ved Dokka videregående skole 1983-1986
 • Mediekunnskap ved Distriktshøgskolen i Volda 1987-1988
 • Videreutdanning bygningsvern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 2001

Yrke

 • Sivilarbeider i Norges Naturvernforbund 1987-1989
 • Fylkessekretær i Naturvernforbundet i Oppland 1989-1991
 • Naturfotograf i Naturfotografene ANS 1991-1998
 • Div. håndverks-/vaktmestertjenester ved Haugtun A/S 1992-1996
 • Daglig leder ved Torpa/Nordre Land frivillighetssentral 1995-1998
 • Prosjektmedarbeider/leder ved Miljøheimevernet i Oppland 1997-1999
 • Prosjektleder ved LA21-knutepunktet i KS Oppland 1999-2001
 • Rådgiver i Livskraftige kommuner, KS 2006-2008
 • Prosjektleder i Grønne energikommuner, KS 2008-2009
 • Fagleder på klima i KS frå 2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Nordre Land formannskap 1991-1995, 1995-1999
 • Varamedlem Nordre Land kommunestyre 1999-2003
 • Varamedlem Gjøvik formannskap 2007-2011, 2011-2015, 2015-2019
 • Medlem Gjøvik kommunestyre 2007-2011, 2011-2015, 2015-2019

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesutvalg, Oppland 1999-2001

Offentlege verv

 • Medlem Styret for frivillighetens samarbeidsorgan - FRISAM 1998-1999
 • Varamedlem Styret for Randsfjorden fiskeadministrasjon 1999-2001
 • Medlem Representantskapet for GLT-avfall 1999-2001
 • Nestleder Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk, Nordre Land 1999-2001
 • Varamedlem Torpa fjellstyre 1999-2001
 • Medlem Forsvarspolitisk utvalg 2006-2007
 • Leder Utvalg for Areal, Landbruk og Teknisk drift, Gjøvik kommune 2007-2011
 • Leder Personalpolitisk utvalg, Gjøvik kommune 2011-2015
 • Medlem Utvalg for Helse, omsorg og velferd, Gjøvik kommune 2011-2015
 • Leder Utvalg for Samfunnsutvikling, Gjøvik kommune 2015-2019

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Nordre Land SV 1990-1999
 • Leder Nordre Land SV 1999-2001
 • Leder Oppland SV 2006-2010

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret for Nordre Land Nei til atomvåpen 1982-1986
 • Medlem Styret for Samarbeidskontoret for frittstående vassdragsverngrupper 1988-1993
 • Leder, medlem og kontaktperson Styret for Naturvernforbundet i Land 1988-2000
 • Medlem Vassdragsvernrådet i Norges Naturvernforbund frå 1993
 • Leder Styret for Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter frå 2009
 • Leder/nestleder Styret for Stiftelsen Nansenskolen 2010-2014
 • Leder Styret for Vassdagsforbundet for Mjøsa med tilløpselver frå 2011
 • Leder Styret for GLT-avfall IKS frå 2012

Andre administrative verv

 • Daglig leder Naturfotografene ANS frå 1991
 • Leder Styret for Haugtun A/S 1992-1994, medlem fra 1994