Lund, Kjartan

Lund, Kjartan (1959-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1989-1993

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter