Mæland, Kåre

Mæland, Kåre (1947-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 2001-2005

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 10.06.1947

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 2001 - 2005, SV.