Skaaluren, Knut

Skaaluren, Knut (1916-1996)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 52 dagar

Gå til biletgalleri

Skaaluren, Knut har gått bort.

Finn informasjon etter