Kværum, Kolbjørn

Kværum, Kolbjørn (1943-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Buskerud 1977-1981

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 20.01.1943

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 5 for Buskerud, 1977 - 1981, A.