Lund, Kristian

Lund, Kristian (1932-2012)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Oppland 1981-1985
Ansiennitet:
4 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri

Lund, Kristian har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 12.02.1932 i Furnes, Hedmark
 • Død 18.04.2012
 • Son av skipskaptein Arnulf Henrik Lund (1899-1964) og lærer Dagny Finstad (1897-1979)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Oppland, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 7 for Oppland, 1981 - 1985, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1981-85

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjonar

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1985 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1950
 • Befalsskolen for Hærens Samband 1951
 • Ingeniøreksamen i teleteknikk 1958
 • Diverse videreutdannelse i teleteknikk 1961-1981
 • Pedagogisk seminar 1962
 • Spesialutdannelse i EDB ved bl.a. NTH, STI, IBM, Kongsberg Våpenfabrikk og i USA 1970-1973

Yrke

 • Offiser i Hærens Samband 1952-1956, 1958-1960
 • Lærer ved Hærens Tekniske Fagskole, Elektronikk 1961-1981
 • Spesialrådgiver for Kommunedatasentralen for Øst-Norge/Norsk Informasjonsteknologi A/S 1985-1989
 • Salgssjef/salgsdirektør Norsk Informasjonsteknologi A/S 1989-1995
 • Salgssjef IBM Norge 1995-1999

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Forsvarsmedaljen med stjerne 1986
 • Tjenestemedaljen, Hæren 1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lillehammer kommunestyre 1971-1975, varamedlem 1991-1993, medlem 1994-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Oppland 1971-1975, 1981-1983
 • Medlem fylkesutvalg, Oppland 1975-1979, 1979-1981

Offentlege verv

 • Medlem Skolestyret, Lillehammer 1968-1971
 • Lekdommer Byretten, Lillehammer 1972-2000
 • Formann Generalplanutvalget, Lillehammer 1972-1975
 • Medlem Regionplanrådet for Sør-Gudbrandsdal 1972-1975
 • Medlem Det lokale Vegplanutvalg under Norsk Vegplan 1972-1975
 • Medlem Fylkesskolestyret 1975-1976, 1980-1981
 • Medlem Hovedforstanderskapet ved Sør-Gudbrandsdal Sparebank 1978-1981 (oppnevnt av fylkestinget)
 • Medlem A/S Vinmonopolets stedlige styre, Lillehammer 1979-1983
 • Formann Undervisnings- og kulturutvalget 1980-1981
 • Medlem Hovedforstanderskapet ved Gudbrandsdal Sparebank 1981-1986 (oppnevnt av fylkestinget)
 • Medlem Yrkesopplæringsnemnda 1981
 • Medlem Hovedforstanderskapet ved Sparebanken Østlandet 1986-1990 (oppnevnt av fylkestinget)
 • Riksrevisor og nestleder Riksrevisjonen 1986-1994
 • Nestleder Det regionale høgskolestyret for Oppland 1988-1989, leder 1989-1992, medlem 1992-1994, nestleder 1994
 • Medlem Regionrepresentantskapet for Sparebanken NOR 1990-1991 (oppnevnt av fylkestinget)

Tillitsverv i parti

 • Formann Styret i Lillehammer Høyre 1970-1975, medlem fra 2007
 • Høyres Gruppefører i fylkestinget 1972-1981
 • Leder Oppland Høyre 1986-1988

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Hærens Offisersforbund, avdeling Lillehammer 1955-1956
 • Formann Lillehammer Sportsfiskerforening 1965-1967
 • Informasjonsmedarbeider/rådgiver/foredragsholder "Ja til EF" 1972
 • Kursleder Fylkeskommunale og kommunale folkevalgte under Norske Kommuners Sentralforbund 1978-1981
 • Medlem Styret i Lillehammer og Omland forsvarsforening 2001-2006

Andre administrative verv

 • Varamedlem Hovedstyret i Sparebanken Østlandet 1989
 • Varamedlem Regionstyret for Sparebanken NOR 1990-1993