Nasser, Latifa

Nasser, Latifa (1959-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 2013-2017

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 06.02.1959

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 2013 - 2017, SV.