Hansen, Lillian

Hansen, Lillian (1957-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Nordland 2009-2013
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 17.05.1957

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 2005 - 2009, A.
  • Representant nr 8 for Nordland, 2009 - 2013, A.

Medlemskap i stortingskomitear

  • 2009-2013

    Medlem, Næringskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjonar

  • 2009-2013

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013