Borgen, Marianne

Borgen, Marianne (1951-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 2001-2005
Ansiennitet:
0 år, 18 dagar

Gå til biletgalleri