Røgeberg, Marit

Røgeberg, Marit (1945-2020)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 16 dagar

Gå til biletgalleri

Røgeberg, Marit har gått bort.

Finn informasjon etter