Tennfjord, Margrethe

Tennfjord, Margrethe (1935-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 9 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 30.10.1935

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Møre og Romsdal, 1977 - 1981, KrF.
  • Vararepresentant nr 4 for Møre og Romsdal, 1981 - 1985, KrF.
  • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1985 - 1989, KrF.