Torp, Marit

Torp, Marit (1948-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1989-1993

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter