Grøvan, Mikal

Grøvan, Mikal (1899-1956)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Vest-Agder 1954-1957

Gå til biletgalleri

Grøvan, Mikal har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 15.02.1899
  • Død 25.04.1956

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Vest-Agder, 1950 - 1953, V.
  • Vararepresentant nr 2 for Vest-Agder, 1954 - 1957, V.