Aukan, Modulf

Aukan, Modulf (1948-2021)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 2005-2009
Ansiennitet:
8 år, 93 dagar

Gå til biletgalleri

Aukan, Modulf har gått bort.

Biografi

Personalia

 • Fødd 24.02.1948 i Tustna, Møre og Romsdal
 • Død 28.01.2021
 • Son av småbruker/veivokter Ivar Aukan (1907-1981) og husmor/småbruker Petra Fossland (1910-2002)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1993 - 1997, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1997 - 2001, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 2001 - 2005, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 2005 - 2009, KrF.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 17.10.1997-17.03.2000 for Kjell Magne Bondevik.
 • Møtte fast som representant 19.10.2001-30.09.2005 for Kjell Magne Bondevik.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1997-2001

  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000

  2001-2005

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Høgtun Folkehøgskule 1965-1966
 • Tomb Jordbruksskole 1966-1968
 • Mekaniske kurs, Bodø Flystasjon 1969
 • Vinterlandbruksskolen i Oslo 1972

Yrke

 • Bonde frå 1970
 • Selvstendig næringsdrivende, M. Aukan Landbruk og Mekanisk verksted 1983-2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tustna kommunestyre 1971-1975, 1975-1979, 1979-1983, 1987-1991, 1991-1993, varaordfører 1993-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Møre og Romsdal 1987-1991, 1991-1995, 1995-1997, 1999-2003, 2003-2007

Offentlege verv

 • Skjønnsmann Nordmøre Herredsrett 1980-1995
 • Leder Forliksrådet, Tustna 1983-1991
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Fylkesbåter A/S 1991-2003
 • Nestleder Fylkeslandbruksstyret i Møre og Romsdal 1991-1995, Medlem 1995-1999
 • Leder Kontrollutvalget, Møre og Romsdal 2000-2003
 • Leder Kirkelig Fellesråd, Aune frå 2005
 • Leder Menighetsrådet, Tustna frå 2005
 • Medlem Rådet for Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon frå 2006
 • Medlem Rådet for Nei til EU frå 2006

Tillitsverv i parti

 • Formann Tustna KrF 1973-1986, 1995-2001
 • Rådgiver KrF 1994 (før EU-avstemminga i 1994)
 • Varamedlem KrFs sentralstyre 1999-2001
 • Nestleder Møre og Romsdal KrF frå 2007
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal KrF (på 80-tallet)

Andre administrative verv

 • Medlem Kontrollkomiteen for Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal frå 2007