Steenstrup, Morten

Steenstrup, Morten (1953-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Vestfold 1985-1989
Ansiennitet:
8 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter