Østby, Nils

Østby, Nils (1901-1961)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1945-1949

Gå til biletgalleri

Østby, Nils har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 11.05.1901
  • Død 11.09.1961

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Vestfold, 1945 - 1949, A.