Vogt, Nils Petter

Vogt, Nils Petter (1959-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 19.01.1959

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1993 - 1997, SV.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Portvakt