Grønberg, Otto Angell

Grønberg, Otto Angell (1926-1972)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Buskerud 1969-1973

Gå til biletgalleri

Grønberg, Otto Angell har gått bort.

Finn informasjon etter