Holtan, Ole Gabriel

Holtan, Ole Gabriel (1919-2001)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1950-1953

Gå til biletgalleri

Holtan, Ole Gabriel har gått bort.

Finn informasjon etter