Eikeland, Olai Ingemar

Eikeland, Olai Ingemar (1915-2003)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Vest-Agder 1961-1965
Ansiennitet:
4 år, 179 dagar

Gå til biletgalleri

Eikeland, Olai Ingemar har gått bort.

Finn informasjon etter