Nilsedalen, Ole E.

Nilsedalen, Ole E. (1905-1976)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Buskerud 1961-1965
Ansiennitet:
1 år, 330 dagar

Gå til biletgalleri

Nilsedalen, Ole E. har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 26.04.1905 i Ådal, Buskerud
 • Død 18.12.1976
 • Son av småbruker Erik Nilsedalen (1883-1963) og Julie Margrethe Odda (1887-1978)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1945 - 1949, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1961 - 1965, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studieringer i organisasjonsarbeid

Yrke

 • Skogsarbeider 1919-1932, 1938-1946
 • Fjøsrøkter 1932-1938

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1971
 • Norges Byforbunds og Norges Herredsforbunds Hederstegn 1971

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ådal kommunestyre 1928-1931, 1931-1934, 1934-1936, ordfører 1940-1941, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1964
 • Medlem Ådal formannskap 1936-1937, 1937-1940, 1941-1945
 • Ordfører Ringerike kommunestyre 1964-1967, 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Formann fylkesting, Buskerud 1953-1955, 1955-1959, 1959-1963

Offentlege verv

 • Medlem A/S Vinmonopolets stedlige styre, Hønefoss 1950-1973
 • Formann Samferdselsnemnda, Buskerud 1950-1963
 • Formann Samarbeidsnemnda, Ringerike 1952-1964

Tillitsverv i parti

 • Formann Ådal Arbeiderparti frå 1934

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Norges herredsforbund 1960-1971
 • Formann Styret for Hallingby samvirkelag

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Hønefoss og Oppland Kredittbanks Hen-filial 1946-1950