Røssum, Ola O.

Røssum, Ola O. (1926-2012)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Oppland 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Røssum, Ola O. har gått bort.

Finn informasjon etter