Vollan, Ottar

Vollan, Ottar (1920-1985)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1965-1969

Gå til biletgalleri

Vollan, Ottar har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 30.03.1920
  • Død 03.03.1985

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 5 for Nordland, 1965 - 1969, A.

Verv

Offentlege verv

  • Medlem Utvalg for petroleumsvirksomheten nord for 62. breddegrad, 1980