Grande, Odd Torgeir

Grande, Odd Torgeir (1928-1987)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1950-1953

Gå til biletgalleri

Grande, Odd Torgeir har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 24.04.1928
  • Død 01.09.1987

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1950 - 1953, V.