Manninen, Olga Hirsti

Manninen, Olga Hirsti (1920-2003)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 1969-1973

Gå til biletgalleri

Manninen, Olga Hirsti har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 03.02.1920
  • Død 26.08.2003

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 5 for Finnmark, 1969 - 1973, A.