Høybråten, Per

Høybråten, Per (1932-1990)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 144 dagar

Gå til biletgalleri

Høybråten, Per har gått bort.

Finn informasjon etter