Liland, Petter Olav Johnsen

Liland, Petter Olav Johnsen (1902-1992)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 99 dagar

Gå til biletgalleri

Liland, Petter Olav Johnsen har gått bort.

Finn informasjon etter