Mundal, Per

Mundal, Per (1937-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1977-1981

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 26.01.1937

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 6 for Hordaland, 1977 - 1981, A.