Andreassen, Reidun

Andreassen, Reidun (1936-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 73 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 15.06.1936 i Oslo
 • Dotter av verksmester Arne Throndsen (1916-1985) og renholder Agnes Otilie Bakke (1912-2001)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 6 for Østfold, 1985 - 1989, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1989 - 1993, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1985-89

  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Justiskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Oslo Handelsskole 1951
 • En rekke kompetansekurs innen butikknæringen 1971-1984
 • Full grunnopplæring innen fagforeningsarbeid, Trinn 1-4 1972-1987
 • Kurs maskinskriving 1978
 • Kurs regnskapslære, Handelsskole 1980
 • EPA-skolen, Kompetansekurs 1983-1984
 • Datakurs med eksamen ved KDØ 1989
 • Miljøarbeiderskole 1990-1991

Yrke

 • Ekspeditrise hos Myrvold Landhandel 1950-1956
 • Servitør hos Møllhausen 1956-1957
 • Servitør hos Rådhusrestauranten, Kongsvinger 1963-1966
 • Ekspeditrise hos Myrvang kjøtt, Epa 1968-1985
 • Miljøarbeider ved flyktningekontoret, Rakkestad kommune 1991-1995
 • Flyktningesekretær i Rakkestad kommune 1995-1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Varteig kommunestyre 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesting, Østfold 1979-1983, medlem 1991-1995

Offentlege verv

 • Medlem Bygningsrådet, Varteig 1980-1983
 • Medlem Arbeidsnemnda, Varteig 1980-1984
 • Lagrettemann, doms- og skjønnsmann Borgarting Lagmannsrett 1983-1991, lekdommer 1983-1991, medlem 1995-2003
 • Medlem Ligningsnemnda 1984-1992
 • Varamedlem Landsrådet for Heimevernet 1990-1997
 • Varamedlem Samferdsels- og næringsutvalget, Østfold 1991-1995
 • Medlem Forhandlingsutvalget, Østfold 1991-1995
 • Nestleder Administrasjonsutvalget, Østfold 1991-1995
 • Konfliktsrådsmegler Sarpsborg kommune 1993-1998
 • Medlem Styret for frivillighetens samarbeidsorgan - FRISAM 1995, 1996, 1997
 • Medlem Eldrerådet, Sarpsborg frå 1999
 • Varamedlem Teknisk hovedutvalg 1999-2001

Tillitsverv i parti

 • Sekretær Varteig Arbeiderparti 1978-1979, kasserer 1990-1992
 • Delegat Landsmøtet DNA 1987
 • Delegat Landskvinnekonferansen 1998
 • Leder Kvinnepolitisk styre i Sarpsborg Arbeiderparti 1998-2000
 • Medlem Styret for Sarpsborg Arbeiderparti 1998-2000 (som leder av Kvinnepolitisk styre)
 • Representant Østfold Arbeiderpartis representantskap 1998-2000
 • Sekretær Sarpsborg Arbeiderpartilag Sentrum 2003-2006

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret i Norges Blindeforbund avdeling Myrvoll og Kongsvinger 1956-1965
 • Formann Myrvoll Velforening 1958-1959
 • Medlem Faglig/politisk utvalg i Sarpsborg AOF 1974-1975
 • Medlem Styret for Sarpsborg AOF 1974-1975
 • Hovedtillitsvalgt EPA Sarpsborg 1975-1980
 • Medlem Handel- og Kontors studieutvalg i Sarpsborg 1976-1980
 • Formann Seksjon Handel 1976-1982
 • Medlem Styret i Sarpsborg Handel og Kontor 1977-1985
 • Fylkesformann Østfold Handel og Kontor 1978-1982
 • Delegert Handel og Kontors landsmøter 1980, 1984-1984
 • Tillitsvalgt EPA-konsernet i Norge 1980-1981, lønnet tillitsvalgt 1981-1985
 • Delegert LO kongressen 1981
 • Kasserer Sarpsborg Handel og Kontor 1982-1985
 • Medlem Handel og Kontors landsstyre 1984-1988
 • Medlem landsstyret for Arbeiderbevegelsens barne og familieorganisasjon Framfylkingen 1990-1995
 • Leder Arbeiderbevegelsens barne og familieorganisasjon Framfylkingen i Østfold 1990-1993, kasserer 1993-1996
 • Varamedlem Sentralstyret Arbeiderbevegelsens barne og familieorganisasjon Framfylkingen 1993-1996
 • Varamedlem Styret i Åsly Borettslag 1999-2007
 • Medlem Styret for Fagforbundets pensjonistforening, avd. Sarpsborg 2005-2007
 • Nestleder Fagforbundets pensjonistforening, avd. Sarpsborg frå 2007
 • Varamedlem Forbundsstyret i Pensjonistforbundet frå 2007

Andre administrative verv

 • Varamedlem Styret for A/S Epa 1979-1981, medlem 1983-1985, varamedlem 1985-1986
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i A/S Epa 1981-1983
 • Medlem Styret for A/S EPA - Staff. 1986-1988
 • Leder 1. mai-komiteen i Sarpsborg 1991-1992