Hofmo, Rolf Halvdan

Hofmo, Rolf Halvdan (1898-1966)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 59 dagar

Gå til biletgalleri

Hofmo, Rolf Halvdan har gått bort.

Finn informasjon etter