Halvorsrud, Sigmund Juul Hermann

Halvorsrud, Sigmund Juul Hermann (1915-1992)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 11 dagar

Gå til biletgalleri

Halvorsrud, Sigmund Juul Hermann har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 09.12.1915
  • Død 11.08.1992

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 1965 - 1969, H.
  • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 1969 - 1973, H.