Pedersen, Steinar

Pedersen, Steinar (1947-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 3 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 02.03.1947

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Finnmark, 1993 - 1997, A.

Verv

Offentlege verv

  • Medlem Samisk kultur og utdanningsutval 1980-1987
  • Medlem Utvalg til revisjon av lov om laksefisket og innlandsfisket 1984-1986
  • Medlem Sametinget 1989, fra 1993
  • Varamedlem Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning 1989-1991
  • Medlem Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark frå 1994
  • Medlem Styret for Samisk høgskole (Sami Allaskuvla) 1994
  • Medlem Samerettsutvalget frå 1994