Nygaard, Steinar

Nygaard, Steinar (1937-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 29 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter