Stomsvik, Steinar

Stomsvik, Steinar (1903-1984)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 61 dagar

Gå til biletgalleri

Stomsvik, Steinar har gått bort.

Finn informasjon etter