Alsaker, Svein

Alsaker, Svein (1940-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som representant for
Hordaland 1989-1993
Ansiennitet:
10 år, 174 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle