Aursand, Svein

Aursand, Svein (1954-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 2 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 03.04.1954

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, A.

Medlemskap i regjering

  • Politisk rådgiver, Landbruksdepartementet, 27.02.1995 - 25.10.1996