Egaas, Sverre

Egaas, Sverre (1919-1961)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vest-Agder 1961-1965

Gå til biletgalleri

Egaas, Sverre har gått bort.

Finn informasjon etter