Moen, Sverre

Moen, Sverre (1921-1987)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1973-1977
Ansiennitet:
2 år, 91 dagar

Gå til biletgalleri

Moen, Sverre har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 09.05.1921 i Fræna, Møre og Romsdal
 • Død 31.07.1987
 • Son av gårdbruker Albert Moen (1883-1957) og husmor Anna Pauline Rødal (1887-1970)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1969 - 1973, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, KrF.

Vararepresentasjonar

 • Rykte opp som representant 14.09.1973 etter Arne Sæters død.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1941
 • Landbruksskole 1942
 • Statens Småbrukslærerskole med forberedelseskurs 1948-1950

Yrke

 • Jordstyresekretær i Fræna 1943-1947
 • Herredsagronom på Hitra og i Fræna 1951-1954
 • Konsulent i Selskapet Ny Jord 1954-1974
 • Konsulent i Utbyggingsavdelinga i Møre og Romsdal 1974-1977
 • Direktør i Nordmøre og Romsdal Felleskjøp 1977-1987

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i sølv 1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fræna kommunestyre 1955-1959, ordfører 1963-1967, 1967-1971, 1971-1973
 • Medlem Fræna formannskap 1973-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Møre og Romsdal 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975, 1975-1979

Offentlege verv

 • Medlem Skolestyret, Fræna 1953-1963
 • Medlem Samferdselsnemnda, Møre og Romsdal 1968-1975
 • Medlem Lagretten 1969-1975
 • Medlem Styret i Statens Kornforretning 1974-1976
 • Formann Fylkesplanutvalget, Møre og Romsdal 1974-1975
 • Formann Styret for Fræna sjukeheim 1976-1979
 • Medlem Fylkesskolestyret, Møre og Romsdal 1976-1979
 • Medlem Fagstyret for fylkeslandbruksskolen på Gjermundnes frå 1976
 • Medlem og formann flere fylkeskommunale byggenemnder
 • Medlem og formann flere kommunale byggenemnder

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Fræna Kristelig Folkeparti 1976-1979

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Sylteosen Misjonssambandslag 1956-1975
 • Medlem Styret i Sunnmøre og Romsdal krins av Misjonssambandet 1966-1968
 • Formann Møre og Romsdal lag for handicappede 1973-1978
 • Medlem Styret for Norske Felleskjøp frå 1977

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Bergmoprodukter frå 1969
 • Medlem Styret for Romsdal Sparebank 1971-1983
 • Medlem Styret for I/S Møre og Romsdal Kornsilo frå 1980